Home > Pomoć & uvjeti > Uvijeti korištenja pijaca.ba

Uvijeti korištenja pijaca.ba

Pročitajte ove uvjete korištenja pažljivo prije nego što krenete upotrebljavati pijaca.ba. Upotrebom usluga koje pruža pijaca.ba znači da prihvatate uvjete korištenja. Vi bi trebali uvjete korištenja prihvatiti prije nego krenete koristiti usluge koje Vam pruža pijaca.ba. Molimo Vas da ne upotrebljavate pijaca.ba ukoliko uvjete korištenja ne prihvatate. Pijaca.ba zadržava pravo da uvjete korištenja promjeni ovisno o aktuelnoj situaciji u datom vremenu. Mi Vam preporučujemo da uvjete korištenja pročitate prije upotrebe.


Pravilo 1: Sadržina internet stranice
Pijaca.ba je sadržinu ove internet stranice napravila uz veliku pažnju. Sve informacije na ovoj internet stranici koje imaju veze sa ponudjenim produktima su sastavljene od strane trećih lica (ponudioca/korisnika). Ova treća lica su odgovorna za tačnost i potpunost ovih informacija. Pijaca.ba nesnosi bilo kakvu odgovornost za sadržinu bilo koje ponude.


Pravilo 2: Ugovor
Pijaca.ba pokušava prodavače i kupce okupiti na jedno mjesto. Medjutim pijaca.ba nije sudionik u sklapanju ugovora izmedju prodavača i kupaca koji koriste ovu internet stranicu.


Pravilo 3: Podaci
Ukoliko želite koristiti ovu internet stranicu, morate se lično potruditi da Vaši podaci, ma koliko nevažni a dostupni za prikazivanje, Vaša e-mail adresa i ukoliko relevantno, Vaše ime, adresa, poštanski broj, grad i država potpuni, tačni i aktuelni. Pored toga Vi garantujete da zakonski imate pravno da na bilo koji način koristite ovu internet stranicu.

Vaši podaci će biti korišteni da treća lica stave u mogućnost sklapanja ugovora sa Vama.

Za dobro funkcioniranje ove internet stranice pijaca.ba skuplja informacije koristeći se pritom IP-podacima i takozvanim “cookies”. Sa ovim informacijama pijaca.ba je u stanju dijelove ove internet stranice i pružene usluge prilagoditi željama korisnika. Pružanje usluga i jednostavnost korištenja pijaca.ba internet stranice postaju zahvaljujući ovome još bolje za korisnike.

Pijaca.ba upućuje na druge internet stranice (koristeći takozvani “hyperlink”, “banner” ili dugme). Na ovim internet stranicama korištenje Vaših podataka potpadaju pod pravila koja važe na istim. Pijaca.ba nema uticaja na sadržinu i rad ovih internet stranica i ovo je Vama jasno.


Pravilo 4: Intelektualno pravo
Intelektualna prava na ovoj internet stranici, u koja se uključuju tekstovi, slike, izgled, podaci, statični ili pokretni filmski zapisi, zvučni zapisi, software, marke (inkluzivno ime domena) i druga prava koja važe pri kupovini i prodaji pripadaju pijaca.ba i njenim sponzorima. Ukoliko su autorska, trgovačka ili bilo koja druga prava u postavljenim oglasima prekršena onda je na osobi čija su prava prekršena da pokrene pravne korake protiv prekršioca njegovih ili njenih prava. Pijaca.ba je van ovih dešavanja i nije stranka s bilo kakvom ulogom u ovom procesu.

Nije dozvoljeno da pijaca.ba bude na bilo koji način ustupana trećim licima ili da se umnožava(kopira) izuzev za korištenje na jednom komjuteru.


Pravilo 5: Kontakt sa onim ko postavlja oglas
Upotreba ličnih podataka koja su od strane trećih lica preko pijaca.ba svima dostupna, a ne samo e-mail adresa, je isključivo dozvoljena za sklapanje ugovora sa onim ko je postavio oglas a u direktnoj vezi sa oglasom. Nije dozvoljeno ni u kom slučaju da se lični podaci koriste u bilo koje druge svrhe, a sljedeće stvari su zabranjene:

 • Slanje e-mail poruka (ne traženih) onome ko postavlja oglas, odnoso e-mail poruka koje nemaju nikakve veze sa oglasom;

 • Slanje e-mail poruka (ne traženih), u kojima se nude komercijani produkti ili radovi, bez obzira na to da li ovi produkti ili radovi imaju indirektnu vezu sa postavljenim oglasom;

 • Sakupljanje e-mail adresa korisnika ili onih koji postavljaju oglase na pijaca.ba u bilo koje svrhe i iz bilo kojih razloga.


  Pravilo 6: Izuzeće
  Pijaca.ba pridržava pravo da zabrani korištenje ove internet stranice bilo kome ko se ne pridržava pravila korištenja iste. Ovisno o težini prekršaja, pijaca.ba pridržava pravo podnošenja krivične prijave protiv prekšioca pravila a u cilju financijske nadoknade.


  Pravilo 7: Garancija
  Uprkos tome što je pijaca.ba napravljena uz veliku pažnju i trud pijaca.ba ne može garantovati sljedeće stvari:

 • da su tekstovi oglasa istiniti, tačni i potpuni i da su ponudjeni produkti dobri i kvalitetni, sigurni i ne krše zakonom predvidjena pravila;

 • bilo koja stranka u procesu zakonski ovlaštena da sklapa ugovore, da lični podaci koje koristi su tačni, potpuni i aktuelni i da će ugovor sklopiti na ispravan način;

 • da će internet stranica raditi neprestalno i bez grešaka i da treća lica neće koristiti internet stranicu na zakonom zabranjen način.


  Pravilo 8: Odgovornost
  Pijaca.ba odbija bilo kakvu odgovornost za počinjenu štetu, direktnu ili indirektnu, a koja je na bilo koji način postala kao posljedica korištenja oglasa na ovoj internet stranici. Pijaca.ba ne snosi bilo kakvu odgovornost za nanese štetu u sljedećim slučajevima:

 • Vaše poslovanje na ovoj internet stranici, kao što su sklapanje ugovora a kao posljedica oglasa na ovoj internet stranici;

 • nemogućnost korištenja internet stranice;

 • netačnost informacija o produktu ponudjenom u oglasu na ovoj internet stanici;

 • činjenici da je informacija na ovoj internet stranici netačna, nepotpuna i neaktuelna;

 • zakonom nedozvoljen način korištenja sistema pijaca.ba, a izmedju ostalog internet stranice od strane trećih lica;

 • radnje stranaka nakon sklapanja ugovora koristeći ovu internet stranicu.

  Za odgovornost, a u vezi sa postavljanjem oglasa na ovu internet stranicu upućujemo Vas na pravilo 14.


  Pravilo 9: Potraživanja
  Vi potpuno oslobodjate pijaca.ba bilo kakvih potraživanja od Vas i trećih lica koja su nastala ili imaju bilo kakve veze sa ugovorima sklopljenim zahvaljujući ovoj internet stranici.


  Pravilo 10: Upute
  Ova internet stranica Vas upućuje na internet stranice trećih lica (korišteći takozvani “hyperlink”, “banner” ili dugme). Pijaca.ba nema nikakvih ovlasti na ovim internet stranicama. Pijaca.ba nije odgovorna za sadržaj ovih stranica.


  Pravilo 11: Sigurnost
  Pijaca.ba će pokušati na sve načine da osigura svoj sistem protiv gubitka informacija i bilo koje forme zloupotrebe informacija. S ovim u vezi pijaca.ba koristi adekvatne tehničke i organizatorske mjere a pri tome se koriste zadnje tehnologije.


  Pravilo 12: Ostalo
  U slučaju da bilo koje pravilo bude proglašeno nevažećim sva ostala pravila će i dalje biti na snazi. Pijaca.ba će u tom slučaju napraviti novo pravilo a u zamjenu poništenog pravila imajući u vidu poništeno pravilo. Svi uvjeti za korištenje ove internet stranice mogu biti promjenjeni. Zato pijaca.ba savjetuje da se uvjeti korištenja čitaju ponovo s vremena na vrijeme.


  Pravilo 13: Sadržaj internet stranice
  Svaka osoba koja postavlja oglas je dužna opisati ponudjeni produkt na način koji odgovara stvarnosti što znači tačno i potpuno. Potavljanjem oglasa Vi dajete pijaca.ba pravo da informacije o produktu u pitanju postavi na ovu internet stranicu.

  Postavljanje oglasa na pijaca.ba je zabranjena na bilo koji drugi način do onog opisanog o postavljanju oglasa na ovu internet stranicu.

  Pijaca.ba zadržava pravo da bez davanja razloga tekstove u oglasima mijenja ili krati. Pijaca.ba takodje zadržava pravo da bez davanja razloga oglas izbriše iz baze podataka. Ovo će se u svakom slučaju desiti ako:

 • produkt u oglasu bude postavljen u pogrešnu rubriku;

 • produkti i/ili cijene u oglasu su netačne ili nedovoljno opisani;

 • produkt u oglasu ili oglas krši autorska ili intelektualna prava trećih lica;

 • produkt u oglasu na bilo koji način može prouzrokovati štetu na imovini trećih lica;

 • produkt u oglasu postavljen u više kategorija ili na bilo koji način više puta objavljen;

 • produkt u oglasu ili sadržina oglasa diskriminira bilo koga na bilo koji način, pornografski materijal ili na bilo koji nezakonit način;

 • oglas koji je po mišljenju pijaca.ba na bilo koji način nepristojan;

 • postoji sumnja da se radi o ukradenim produktima;

 • produkt je bilo koja vrsta oružja ili slični produkti;

 • se u oglasu pokušava promovirati direktno ili indirektno neka firma ili kompanija a da za tu promociju nije plaćeno;

 • oglasi koji su u saglasnosti sa pravilom 14 trebali biti plaćeni ali se to nije desilo.

  Vi oslobadjate pijaca.ba bilo kakve odgovornosti i zakonskog gonjenja a koje se bazira na činjenici da Vaš oglas krši intelektualna prava trećih lica.


  Pravilo 14: Odgovornost
  Pijaca.ba nije odgovorna za indirektnu štetu, a u to se ubraja šteta kao posljedica kupovine, izgubljeni profit, promašenu uštedu, šteta zbog ekonomske stagnacije i šteta zbog gubitka informacija. Osoba koja postavlja oglas ja potpuno odgovorna za sadržinu istog kako je prikazan na www.pijaca.ba internet stranici.


 • Nazad || Postavi oglas || Moji oglasi || Traži || Kontakt || Marketing || Pomoć & uvjeti

  Copyright © Pijaca.ba, Sva prava pridržana